Το Φροντιστήριό μας και φέτος συμμετέχει στα διαγωνίσματα του ΟΕΦΕ .

Η Β φάση τωνδιαγωνισμάτων ξεκινάει στις 10 Απριλίου για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Σας επισυνάπτουμε όλο το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων της ΟΕΦΕ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

 ΟΕΦΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΟΕΦΕ
Κάλεσε Τώρα
Βρισκόμαστε