Δείτε όλες τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ για:

  • Γενικό Λύκειο (Ημερήσια-Εσπερινά)
  • ΕΠΑΛ
  • Επιλογή 90% & 10% Γενικό Λύκειο (Ημερήσια-Εσπερινά)
  • Επιλογή 90% & 10% ΕΠΑΛ
  • Επιλογή Αλλογενών

Επίσης βρείτε πληροφορίες για:

  • Βάσεις Συγκριτικό 2015-2016
  • Βάσεις Ειδικών Κατηγοριών 2016


Βρείτε πληροφορίες εδώ

Call Now Button
Κάλεσε Τώρα
Βρισκόμαστε