Βρείτε όλες τις διατάξεις για το σχολείο από την Α Λυκείου έως και την Γ Λυκείου:

  • Προαγωγή, Απόλυση και Απόρριψη.
  • Απουσίες και επάρκεια φοίτησης.
  • Τρόπος εξέτασης, προφορικός και γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος.
  • Βαθμός απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και βαθμός πρόσβασης.
  • Όλα τα μαθήματα ανά τάξη και τρόποι βαθμολόγησης τους.
  • Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.
  • Άλλες κατηγορίες μαθητών Γενικού Λυκείου.
  • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 


Βρείτε πληροφορίες εδώ

Call Now Button
Κάλεσε Τώρα
Βρισκόμαστε