Στο Φροντιστήριο Διαμαντής Ματθαίος βρισκόμαστε μπροστά στις εξελήξεις της εκπαίδευσης και φέρνουμε για εσάς τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε πρότυπα πειραματικά σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήματα προετοιμασίας για πρότυπα πειραματικά σχολεία
Κάλεσε Τώρα
Βρισκόμαστε