Στο Φροντιστήριο Διαμαντής Ματθαίος βρισκόμαστε μπροστά στις εξελήξεις της εκπαίδευσης και φέρνουμε για εσάς τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε πρότυπα πειραματικά σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μάς

Τμήματα προετοιμασίας για πρότυπα πειραματικά σχολεία
Call Now Button
Κάλεσε Τώρα
Βρισκόμαστε